Montezuma Castle: wonen tegen de rots

Waar vroeger de woningen van de Sinagua-indianen tegen de rotswand leefden, nestelen tegenwoordig bijen en bouwen zwaluwen en raven hun nsten: in Montezuma Castle, een goed bewaard gebleven cliff dwelling uit de dertiende eeuw in Arizona.

Montezuma Castle
Net zoals elders – Mesa Verde en Canyon de Chelly – waren de rotsbouwsels vooral een aanpassing van de klimatologische omstandigheden en niet bedoeld ter verdediging.
Overigens: net als bij de Aztec Ruins in het noorden van New Mexico meenden de eerste blanke kolonisten ook abusivelijk dat de oorsprong van de nederzetting terugging naar de Azteken. Vandaar de (foute) benaming.

Montezuma Castle

Foto;s: Shutterstock