South Dakota’s spookhotel

Alex Carlton Johnson was naast adjunct-directeur van de Chicago & Northwestern Railroad, bewonderaar van Indianen en het arbeidsethos van Duitse immigranten in South Dakota. In 1928 smolten zijn uiteenlopende interesses samen in The Hotel Alex Johnson, een in Tudorstijl opgetrokken hotel met ‘Sioux Indian Nation’ interieur-accenten.


Tien jaar na de opening van het hotel, stierf haar naamgever. Al snel begon het in het gebouw te spoken. De eerste drie decennia na zijn dood, dwaalde Johnsons geest alleen door de lobby. Maar nadat een vrouwelijke gast in de zeventiger jaren uit het raam van kamer 812 naar beneden stortte, kreeg hij gezelschap van ‘The Lady in White’. Hun paranormale activiteiten veranderden de pleisterplaats in ‘South Dakota’s Most Haunted Hotel’. Het populaire SyFy Channel programma ‘Ghost Hunters’ ging er op spookjacht en gasten kunnen een ‘K2 meter’ meekrijgen om voor het slapen gaan hun kamer op geesten te controleren….

Foto’s: journeylism.nl