Lest We Forget

4 en 5 mei. De dagen dat in Nederland de slachtoffers van (onder meer) de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en de bevrijding wordt gevierd.
Juist in deze dagen denkt AmericA Magazine terug aan een ontmoeting die het in 2013 had met de in februari 2015 overleden Canadese veteraan Ted Patrick, toentertijd een van de laatste nog in leven zijnde Canadese bevrijders van Nederland.

De krasse negentiger had decennialang zijn verhaal verteld op scholen en herdenkingsbijeenkomsten, maar de gezondheid speelde hem nu parten. Gezeten in een rolstoel en af en toe naar adem happend, deed hij toen ook nog gepassioneerd zijn verhaal. Er kwam een kaart van Nederland bij en de gevechten die hij door heel Nederland had geleverd tegen de Duitsers passeren de revue, waarbij met name zijn tijd in Groningen hem het meeste was bijgebleven. “Ik heb daar veel kameraden verloren. De bevrijding had een zware prijs”, vervolgde hij na een lange stilte. Maar Patrick was niet iemand die in het verleden was blijven steken, zoals uit zijn pretoogjes al bleek.

De bewondering voor Nederland stak hij daarbij niet onder stoelen of banken. “De wijze waarop in Nederland de Canadese bevrijders worden herdacht, heeft hier in Canada enorm veel waardering opgeleverd. De relatie tussen Nederland en Canada is daardoor wel heel bijzonder te noemen”, zei Patrick.
Regelmatig was hij terug geweest in Nederland, waarbij hij de warmte van een pleeggezin mocht ervaren. “We werden niet in hotels ondergebracht, maar bij mensen thuis, die alles voor ons regelden. De waardering die we voelden, is niet in geld of woorden uit te drukken. De wijze waarop wij en de gevallen soldaten in Nederland worden herdacht, heeft een onuitwisbare indruk gemaakt bij de veteranen.”

Gedurende deze dagen herdenken wij Ted Patrick, als eerbetoon voor de bevrijders die het mogelijk maakten dat we in Nederland en België weer in vrijheid mogen leven.

Lest We Forget.