Remember The Alamo

Mexico en de Verenigde Staten hebben eigenlijk altijd al een complexe relatie met elkaar gehad. De oorsprong van die soms gespannen verhouding tussen de twee buurlanden ligt in de negentiende eeuw, toen Mexico veel grondgebied aan de kersverse Amerikanen kwijtraakte. De trek naar het westen kwam vanaf begin negentiende eeuw op gang, waardoor Amerikaanse pioniers steeds verder zuid- en westwaarts het land introkken. Ook naar Texas vertrokken veel Amerikaanse immigranten, ondanks het feit dat dit Mexicaans grondgebied was.

Spanningen

Na verloop van tijd woonden er in het gebied dat nu Texas heet (en in Mexico destijds een deel van de federale staat Coahuila de Tejas was) ongeveer 35.000 Anglo-Texanen. Dat betekende dat in er Texas vier keer zoveel allochtone, zogeheten Texians woonden dan oorspronkelijke Mexicaanse Texanen en dat leverde nogal wat spanningen op. In 1835 resulteerde die gespannen verhouding tussen de Texians en de Mexicanen in het uitroepen van de republiek Texas door de Anglo-Texanen. De Mexicanen op hun beurt waren niet van plan om zich bij die onafhankelijkheid neer te leggen, waarop de Texaanse onafhankelijkheidsoorlog uitbrak. Het Mexicaanse leger kwam in actie en trok naar San Antonio, het belangrijkste bolwerk van de gringos.

The Alamo

Mythische lading

In San Antonio stond de voormalige missiepost die The Alamo werd genoemd. Toen de Mexicanen op 23 februari 1836 San Antonio met vijfduizend man aanvielen, trokken een kleine tweehonderd Texicans zich terug in de tot fort omgebouwde missiepost om zich te verdedigen. Wat volgde, zou bekend komen te staan als de Slag om de Alamo. De amper tweehonderd strijders weerden zich dusdanig dapper dat het gevecht een mythische lading heeft gekregen. De belegering van de Alamo door de soldaten van generaal De Santa Anna zou bijna veertien dagen duren. Toen de Texians na twee weken strijd door hun munitie raakten, bestormden de Mexicanen het fort en doodden alle verdedigers. De strijd om de Alamo kreeg nog extra heroïeke proporties, omdat volksheld Davy Crockett een van de heldhaftige verdedigers van de missiepost was. Ook de King of the Wild Frontier zou sneuvelen.

The Alamo

Onafhankelijk

De heldhaftige omstandigheden, maar ook de nasleep van de Alamo-krijgshandelingen hebben na verloop van tijd legendarische dimensies gekregen. Het verhaal werd vele malen verfilmd en is vast verankerd in de Amerikaanse geschiedenis. Zes weken na de slag werd generaal De Santa Anna bij San Jacinto verslagen onder de kreet Remember the Alamo! Dat zou een keerpunt worden in de Texaanse onafhankelijkheidsoorlog. Texas werd een onafhankelijke republiek, tot woede van de Mexicanen. Die ontzetting werd nog groter toen Texas in 1845 onderdeel werd van de Verenigde Staten. Gevolg was opnieuw een oorlog tussen Mexico en de Verenigde Staten (The Mexican War) die duurde van 1846 tot 1848.  De Mexicanen kwamen wederom niet best uit de strijd en verloren veel grondgebied. Vanaf dat moment werd de Rio Grande de nieuwe grens tussen de twee landen.

Immigratie

The Alamo heeft dus nogal wat gevolgen gehad en is nooit uit het collectieve geheugen van de Amerikanen verdwenen. Daartegenover staat dat de verhouding tussen Mexico en Amerika in de loop der tijd weliswaar een stuk verbeterd is, maar toch altijd moeizaam blijft. Immigratie is daarbij nog altijd een belangrijke factor in de relatie, maar nu in omgekeerde richting. Het zijn nu de Amerikanen, die worstelen met de talloze Mexicanen die de Rio Grande oversteken om hun geluk in de VS te beproeven. Het is aan de Amerikaanse en de Mexicaanse overheid om die immigratieperikelen in goede banen te leiden. Tot een nieuwe Alamo zal dat waarschijnlijk niet meer leiden, al doet de missiepost als historisch geheugensteuntje tegenwoordig betere zaken dan ooit.

Foto’s: Shutterstock